sábado, marzo 10, 2007

A UN HOME QUE ÉS DEIA TAMBÉ JOAN ESTADES




Joan Estades a Joan Estades
En recordança de Joan Estades Enseñat de Can Queul,
solleric nascut l'any 1916 Ea Lió de França
i mort, a Palma de Mallorca ,un 19 de febrer de 2.007
.
Es deia com servidor Joan Estades i com servidor havia nascut a França on els pares, de la Vall de Sóller, havien emigrat. No érem cosins,ni fills de cosins. Tan sols no crec fossem parents a la quinzena generació; però els nostres avantpassats Estades o Estada - venguts d'Aragó al Segle XIX- havien arrelat a una alqueria que es troba entre Sóller i Deià i la gent coneix per Castelló.
Joan Estades Enseñat es casà el 1.954 amb Antònia Castañer Arbona, igualment de Sóller, de qui nasquéren tres fills tots ells ja casats.
A més del cognom compartiem curolles i aficions. Afiliat, de ben jove, a la Comunió tradicionalista Carlista - el Senyor Estades Enseñat- feu la guerra del 36 al 39 amb els Requetés i tota la seva vida es mantingué al lema de Déu- Pàtria- Furs i Rei legitim aixi com a la Casa de Borbó de Parma que considerava com els sucessors legitims de Carles V, Carles V I, Joan III, Carles VII, Jaume III i Alfons Carles Iº.
Li agradava la investigació de temes relacionats amb la història del seu poble i de la seva.
Tots els qui l'hem conegut i cualque vegada tractat recordarem, a Joan Estades i Enseñat, com un home de bé, prudent i coherent. Déu el tengui prop d' Ell.
Modestament li dedico aquest húmil poema.

No érem potser parents,
si bé de l’ Alqueria de Castelló
eren tots els nostres ascendents
venguts, tots, de terres d’Aragó.
Al igual que un servidor
a terres de França nasquéreu
per causa de la emigració
que feu un solleric de Can Queu.
Estimàreu sempre la terra de la nostra avior;
dels nostres deures civics fóreu exemplar cumplidor.
En temps de guerra i pau, militant de la Tradició;
feèl per a sempre a Déu nostre Senyor,
als Reis carlins i a la Santa Religió.
Tot mallorqui, carli o no,que vos conegué,
fos ell . home / dona - pobre o ric;
sobretot si és solleric
vos recordarà com un home d'ordre i bé.
Els nostres setmanaris
amb llurs col.laboradors -
alguns d'ells bons glosadors -
la vostra sincera humiltat,
tots han, ells, lloat,
com a indiscutibles testimonis
del vostre seny prudent
i doncs ell ben coherent.
Adéu bon amic Joan Estades.
Qui es diu, també, Joan Estades ,
no creu ser poeta ni glosador,
ni tan sols bon versificador;
jo prec, però a l'Altissim,
trobar, oh benvolgut homónim,
el vostre celestial estatge
quan hagi de fer el darrer viatge.

Joan Estades de Moncaira i Bisbal
Cavaller del Reial Estament Militar de Girona i confrare de Sant Jordi

No hay comentarios: